Sopot moje miasto

Pamięci Bolesława Srockiego – konferencja i odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Pamięci Bolesława Srockiego i żołnierzy batalionów „Zośka” i „Parasol” poświęcona będzie tablica, której uroczyste odsłonięcie odbędzie się w sobotę, 21 października, o godz. 15.00 (budynek przy ul. Sikorskiego 9 w Sopocie).

Sprostowanie materiału TVP3 Gdańsk

W związku z emisją materiału „W imieniu sopocian”, wyemitowanego 3 października 2017 r., w którym znalazły się informacje nieprawdziwe i nieścisłe, prezydent Sopotu skierował do dyrektor TVP3 Gdańsk sprostowanie następującej treści:

Sopot Centrum z Grand Prix – najlepiej zagospodarowana przestrzeń

Towarzystwo Urbanistów Polskich zdecydowało, że projekt zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów jest najlepszą przestrzenią publiczną 2017 r. Tym samym sopocka inwestycja zwyciężyła XI edycję prestiżowego branżowego konkursu.

Dzień Edukacji Narodowej w Sopocie

Miejska oficjalna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbędzie się 13 października o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Kolberga 15). Z okazji święta sopockiej oświaty nagrody Prezydenta Miasta Sopotu otrzyma 24 nauczycieli. Część oficjalną uświetnią występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury w Sopocie. Natomiast podczas wojewódzkiej uroczystości w Gdańsku wręczone zostaną odznaczenia i nagrody państwowe. Wyróżnionych zostanie 8 nauczycieli z sopockich szkół i placówek oświatowych.

Dworzec w rękach gminy

Zgodnie z umową o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartą przez Gminę Miasta Sopotu z Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A., Gmina przystąpiła do końcowej procedury przewidzianej umową, tj. nieodpłatnie nabyła prawo własności lokalu nowego dworca z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Po dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, Gmina przekaże ostatecznie lokal wraz z użytkowaniem wieczystym na rzecz PKP S.A.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...