Wielokulturowy Sopot – kolejne asystentki międzykulturowe pomagają

Grupa kobiet stoi przy ścianie, za nimi wiszą obrazy
Fot. materiały CKU

Od połowy października 2022 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie zatrudniło w sopockich szkołach i przedszkolach sześć nowych asystentek międzykulturowych. Dołączyły do trzech, które pracowały w sopockiej oświacie już od ponad roku, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Nowe asystentki przed rozpoczęciem pracy wzięły udział w warsztacie wprowadzającym je do pracy, przygotowanym i przeprowadzonym przez bardziej doświadczone koleżanki.

Do zadań asystentki międzykulturowej należy między innymi:

  • wsparcie dzieci i młodzieży – migrantów w szkołach i placówkach oświatowo-opiekuńczych na terenie Sopotu, w tym pomoc w nauce podczas lekcji, w odrabianiu zadań domowych oraz kontaktowanie się z nauczycielami w sprawie sprawdzianów, które uczeń musi poprawić,
  • wsparcie rodziców dzieci i młodzieży cudzoziemskich przy załatwianiu szkolnych formalności,
  • budowanie relacji między szkołą a uczniami cudzoziemskimi i ich rodzicami, w tym mediowanie i rozwiązywanie konfliktów na tle kulturowym.

Każda z nowych asystentek została wprowadzona do środowiska szkolnego przez bardziej doświadczoną koleżankę, która dotychczas pracowała w danej placówce. Pozwoli to na płynne wejście w obowiązki oraz zapoznanie się z dziećmi i nauczycielami.

Czytaj również:

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...