Naukowcy o Gotach

Goci - plakat ok.jpg

Na konferencję naukową pt. „Goci. Mity i rzeczywistość” zaprasza 26 października Grodzisko w Sopocie, oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wstęp jest wolny.

Konferencja towarzyszy wystawie „Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość”. W nowoczesnym pawilonie wystawienniczym Grodziska prezentowane są między innymi wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Wystawę można oglądać do 31 października 2018 r.

 

„Goci. Mity i rzeczywistość” – konferencja naukowa

 • 26 października 2018 r., godz. 11.00
 • Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63
 • wstęp wolny

Program konferencji

 • godz. 11.00 – przywitanie gości
 • godz. 11.20 – O mitach w badaniu przeszłości; prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

Jako jeden z zastępców prof. K. Jażdżewskiego uczestniczył w badaniach wczesnośredniowiecznego Gdańska. Kierował ekspedycjami archeologicznymi między innymi w Odrach, Węsiorach i Raciążu. W latach 1972-1992 kierował Katedrą Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1993-1997 Katedrą Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1994 r. stworzył na UŁ Ośrodek Badań i Studiów Wschodu, który wkrótce został przekształcony w Katedrę, a następnie w Instytut Studiów Międzynarodowych, zaś w 2000 r. w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii.

 • godz. 11.50 – Goci w najstarszej literaturze archeologicznej; prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk

W 1978 r. obronił rozprawę doktorską „Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim”, zaś w 1997 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy „Kultura wielbarska na Pojezierzu Krajeńskim i Kaszubskim”. W latach 2009-2014 kierował Katedrą Prahistorii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Długoletni badacz cmentarzyska kurhanowego z kręgami kamiennymi w Odrach.

 • godz. 12.10 – Leśno. Między kulturą pomorską a kulturą wielbarską; dr hab. Krzysztof Walenta

Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze, a później w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 prowadził badania w Leśnie, gdzie odkrył i zbadał cmentarzysko grobów książęcych z okresu rzymskiego, wielokulturowe cmentarzysko kurhanowe i wielokulturową osadę. Oprócz działalności badawczej angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Aktualnie jest prezesem Zarządu Głównego SNAP.

 • godz. 12.30 – Czarnówko, powiat lęborski – nowe elity gotów; prof. dr hab. Jan Schuster

W latach 1989-1996 studiował archeologię prahistoryczną, historię średniowiecza oraz archeologię klasyczną na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2005 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Od 2008 pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się okresem wpływów rzymskich, okresem wędrówek ludów, grobami książęcymi i kontaktami ponadregionalnymi.

 • godz. 12.50-13.20 – dyskusja
 • godz. 13.20-14.00 – przerwa, poczęstunek
 • godz. 14.00 – Nie tylko kurhany. Cmentarzysko płaskie kultury wielbarskiej w Brzynie na Wysoczyźnie Żarnowieckiej; dr Anna Strobin

Adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka prac poświęconych tematyce okresu przedrzymskiego i rzymskiego. Członek Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.

 • godz. 14.20 – Cmentarzysko z kręgami kamiennymi w Pławnie, gm. Czaplinek; mgr Andrzej Kasprzak

Kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu. Od 2015 r. kieruje badaniami cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie, niedaleko Czaplinka.

 • godz. 14.40 – Kultura wielbarska a grupa dębczyńska; prof. dr hab. Henryk Machajewski

Kierownik Zakładu Europy Barbarzyńskiej Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce schyłku starożytności w basenie Morza Bałtyckiego. Autor 8 książek i wielu artykułów. Laureat (1996 r.) nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza za wyniki badań nad okresem rzymskim na Pomorzu.

 • godz. 15.00 – dyskusja
 • godz. 15.30 – poczęstunek

Więcej informacji na stronie Muzeum Archeologicznego

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...