Głęboka termomodernizacja i rewitalizacja osiedla Przylesie  

Termomodernizacja bloku na Przylesiu
Fot. Fotobank.PL/UMS

– Szkoda, że szczyt klimatyczny nie odbył się tu u nas, na Przylesiu. Polska miałaby się czym pochwalić i zyskać uznanie międzynarodowych delegacji. Bo na tym osiedlu, na naszych oczach odbywa się prawdziwa, technologiczna rewolucja  – powiedział prezydent Sopotu Jacek Karnowski podczas spotkania z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, Piotrem Kurdzielem.  

Na dachach wszystkich dziewięciu budynków SM Przylesie zainstalowane są już instalacje fotowoltaiczne. Wymieniane są wszystkie instalacje i przyłącza, przebudowane i zrewitalizowane będą chodniki, zieleń i drogi. Dzięki unijnemu dofinansowaniu odbywa się tam głęboka termomodernizacja połączona z rewitalizacją całego osiedla. Wartość inwestycji to ponad 45 mln zł.

Zakres prac

Zakres prac termomodernizacyjnych jest jednakowy dla wszystkich 9 budynków w zasobie spółdzielni i obejmuje:

 1. docieplenie ścian zewnętrznych z likwidacją mostków cieplnych na płytach balkonowych poprzez odcięcie istniejących balkonów o pow. 1 m kw.; ocieplane są zewnętrzne ściany każdego budynku o powierzchni ok. 2280 m kw. od poziomu 100 cm poniżej poziomu gruntu;
 2. nowe balkony o pow. 4,5 razy większej od dotychczasowych uwzględniają możliwość zamontowania na nich paneli fotowoltaicznych i produkcji energii w ilości ok. 180 MWh;
 3. termomodernizację stropu dachu o powierzchni 369 m kw.; grubość warstwy izolacji 20 cm;
 4. docieplenie stropu piwnicy o powierzchni 360 m kw. metodą natryskiwania od spodu stropu pianki poliuretanowej o grubości 8 cm;
 5. wymianę okien w pomieszczeniach piwnicznych;
 6. modernizację instalacji c.o.; zakres prac przewiduje wymianę przewodów c.o. oraz łącznej długości 1467 mb z izolacją cieplną wraz z montażem automatycznych zaworów podpionowych;
 7. wymianę przewodów instalacji ciepłej i zimnej wody obejmuje: demontaż, montaż, armaturę odcinającą oraz regulacyjną (zawory termostatyczne na cyrkulacji), próby, wykonanie izolacji cieplnych oraz niezbędne prace budowlane;
 8. wymianę źródeł światła na energooszczędne obejmie instalację na klatkach schodowych oraz korytarzach 45 szt. lamp typu LED o mocy 18W każda, z regulacją zmierzchową, czujkami ruchu i czasu świecenia; energia elektryczna do zasilania lamp produkowana jest lokalnie w oparciu o istniejąca instalację fotowoltaiczną;
 9. wymieniona zostanie również instalacja odgromowa.

Realizację projektu (prace budowlane) zaplanowano od czerwca 2018 r. do marca 2020 r. Dla wszystkich budynków została opracowana dokumentacja techniczna oraz wydane prawomocne pozwolenia na budowę.

Praca na osiedlu wre

Obecnie w kolejnych budynkach osiedla trwają prace polegające na wymianie instalacji wodociągowych na poziomie piwnic i w pionach w mieszkaniach. Wymieniana jest instalacja wody zimnej i ciepłej wraz z wodomierzami. Nowe wodomierze będą odczytywane zdalnie.

W piwnicach i w kolejnych pomieszczeniach każdego pionu wymieniana jest również instalacja grzewcza.

Jednocześnie wokół budynków trwają prace ziemne związane z budową fundamentów pod nowe balkony.

– Całe ściany fundamentowe po odkryciu do ławy budynku zostają uszczelnione, naprawione przepusty kablowe, wymieniana jest instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, deszczowa i odgromowa – wyjaśnia Piotr Kurdziel, prezes spółdzielni. – Ostatecznie po wybudowaniu fundamentów balkonowych i nałożeniu na fundamenty izolacji przeciwwodnej, całość jest izolowana termicznie, zabezpieczana folią budowlaną i obsypywana ziemią.

Ważnym realizowanym zadaniem jest wymiana otoków uziemienia. Prawidłowa instalacja odgromowa to warunek bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania budynków.

W tym roku planujemy wykonać wszystkie fundamenty balkonowe oraz poziomy wodociągowe i grzewcze w 6 budynkach. Natomiast piony wykonane powinny być w 3 budynkach.

Termomodernizacja

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 9 budynków mieszkalnych SM Przylesie w Sopocie o łącznej powierzchni użytkowej 38,5 tys. m kw. poprzez przeprowadzenie głębokich oraz kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

 • spadek emisji gazów cieplarnianych o 443,33 ton rocznie,
 • zmniejszenie zużycia energii końcowej o 7.701 GJ/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej 7.636 GJ/rok (spadek o 40,17 proc.),
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 8.593,70 GJ/rok,
 • ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 17.957,71 kWh/rok.

Podejmowane działania stanowią również wsparcie dla realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, w tym likwidacji niskiej emisji, zawartych w Programach ochrony powietrza. Przewiduje się, że dodatkowym rezultatem planowanych działań będzie zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery, przez co projekt przyczyni się również do poprawy jakości powietrza oraz stanu środowiska w skali lokalnej.

Obecnie prowadzone są intensywne prace ziemne przy fundamentach. Po zakończeniu robót ziemnych cały teren osiedla zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z uwzględnieniem zieleni.

– Oczywiście najciekawszym elementem całego przedsięwzięcia jest budowa nowych cztery i pół razy większych od obecnych balkonów na konstrukcji samonośnej. Ewenementem na skalę chyba światową jest, że dobudowywane są balkony do budynków 11 kondygnacyjnych. Nie znaleźliśmy podobnych rozwiązań konstrukcyjnych nigdzie  – dodaje Piotr Kurdziel.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...