Remont Niepodległości. Rozpoczęły się pierwsze prace

Wizualizacja przebudowy skrzyżowania. Czerwona linia pokazuje zakres prac.
Wizualizacja przebudowy skrzyżowania al.Niepodległości z ul. Malczewskiego. Fot. materiały prasowe ZDiZ.

Ruszyły pierwsze prace związane z przebudową alei Niepodległości. Na razie roboty prowadzone są na chodnikach i jeszcze nie utrudniają ruchu samochodów. Główna część remontu alei Niepodległości rozpocznie się z początkiem wakacji.

Sopocki Zarząd Dróg i Zieleni informuje o rozpoczęciu prac związanych z przebudową alei Niepodległości, w rejonie skrzyżowań z ulicami Wejherowską, Malczewskiego i Armii Krajowej w Sopocie. Przebudowa jest częścią większego projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO ZIT)”. Główne roboty związane z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego ruszą 1 lipca br.

Terminy robót drogowych w obrębie skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego

  1. 1 czerwca br. rozpoczęły się prace prowadzone na chodnikach, nie powodujące zamknięć jezdni i większych utrudnień drogowych. Prowadzone roboty są związane z przebudową m.in. wodociągów, instalacji telekomunikacyjnych, energetycznych, oświetlenia i trakcji trolejbusowej. W dniach 19-21 czerwca br. (piątek- niedziela) zamknięta zostanie połowa jezdni al. Niepodległości w kierunku Gdyni.
  2. 1 lipca br. rozpoczną się zasadnicze roboty związane z przebudową skrzyżowania al. Niepodległości z ul. Malczewskiego. Ulica Malczewskiego zostanie całkowicie zamknięta poniżej ul. Chodowieckiego. Na al. Niepodległości zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Gdańska, ruch w obu kierunkach będzie się odbywał dwoma pasami istniejącej jezdni w kierunku Gdyni. Planowany termin zakończenia prac tego etapu to 1 września 2020 r.

    W czasie całkowitego zamknięcia ul. Malczewskiego w Sopocie zmieni się sposób funkcjonowania komunikacji miejskiej. Szczegółowe rozkłady jazdy pojawią się w autobusach i na przystankach.
               
  3. Kolejny etap prac zaplanowano od 1 września 2020 r. Będzie polegał na przerzuceniu ruchu na jezdnię w kierunku Gdańska (wykonaną w I etapie), z częściowym otwarciem ul. Malczewskiego. Natomiast zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Gdyni. Podobnie jak w I etapie ruch w obu kierunkach będzie się odbywał dwoma pasami  jezdni w kierunku Gdańska.

W ramach projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi” zostaną wykonane następujące prace: 

przebudowa al. Niepodległości polegająca na:
- przebudowie jezdni alei Niepodległości odcinku 5858 m od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Wejherowską, z przebudową chodników po obu stronach i ścieżki rowerowej z
jednej strony,
- wydłużeniu pasa lewoskrętu w ulicę Malczewskiego,
- budowie wyspy centralnej umożliwiającej zawracanie na skrzyżowaniu z ul. Malczewskiego,
- wprowadzeniu śluzy dla autobusów, 

remont ul. Malczewskiego polegający na:
- wymianie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, na odcinku 60 m od skrzyżowania z aleją Niepodległości do ul. Chodowieckiego,
- wprowadzeniu drugiego pasa skrętu w prawo z ul. Malczewskiego w al. Niepodległości,
- przebudowie wysp oraz jezdni w obrębie skrzyżowania z al. Niepodległości.

przebudowa i remont ul. Wejherowskiej polegający na:
- przebudowie wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdańsk-Gdynia na odcinku 80 m - wprowadzenie pasa wyłączenia, poprowadzenie jednej jezdni dla obu kierunków ruchu, usunięcie istniejącej jezdni,
- remoncie wlotu ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk na odcinku 60 m w zakresie całej konstrukcji,
- budowie ciągu pieszo-rowerowego przy wlocie ul. Wejherowskiej dla kierunku Gdynia-Gdańsk,

Ponadto zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa na odcinku 750 mb, a także oświetlenie uliczne - 62 oprawy uliczne i 17 punktów doświetlenia przejść dla pieszych. Na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych ustawione zostaną: maszty sygnalizacji świetlnej (24 szt.), latarnie sygnalizacyjne (40 szt.), pętle indukcyjne (57 szt.). Stanie też 29 nowych słupów sieci trakcyjnej, a 15 zostanie wyczyszczonych i pomalowanych. Prowadzone prace obejmą również przebudowę sieci wodociągowej, gazociągu, teletechnicznego rurociągu kablowego i usunięcie kolizji elektroenergetycznej.

W ramach prowadzonych prac wykonane zostana również nasadzenia drzew. Posadzone zostaną lipy drobnolistne (19 sztuk) i 3 kasztanowce białe.

Termin realizacji: 1 lipca 2020-30 kwietnia 2021 r.

Koszt inwestycji: 13 495 000,00 zł netto, tj. 16 598 850,00 zł brutto

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...