Dodatki finansowe dla pracowników Domu Pomocy Społecznej

Duży, jasny budynek Domu Pomocy społecznej. Z przodu parkujące samochody.
Sopocki Dom Pomocy Społecznej. Fot. Jurek Bartkowski/Fotobank.PL/UMS

Pracownicy sopockiego Domu Pomocy Społecznej ponownie otrzymali dodatkowe wynagrodzenie za zaangażowanie i pracę w warunkach pandemii. Wypłacone środki – w sumie 121 800 zł – pochodzą z drugiego grantu jaki miasto otrzymało w ramach projektu „Pomorskie Pomaga”.

Fundusze pochodzące z projektu „Pomorskie Pomaga” wykorzystane zostały do złagodzenia skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom. Dzięki środkom z I i II grantu pracownicy sopockiego DPS, zajmujący się bezpośrednio mieszkańcami Domu, otrzymali dodatki do wynagrodzeń. Pierwsze wypłacono za trzy miesiące (sierpień, październik i listopad), kolejne – z drugiego grantu, to dodatki za czerwiec i lipiec 2020 r. Łącznie dodatki dla pracowników DPS wyniosły 304 500 zł.

Sopocki Dom Pomocy Społecznej oferuje całodobową opiekę i wsparcie osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym. Pieniądze z grantu trafiły do 42 pracowników  którzy w warunkach zagrożenia epidemicznego bezpośrednio zajmują się pensjonariuszami DPS, czyli pracują na stanowiskach: opiekunki, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej. To także pracownicy, którym na czas epidemii zmieniono zakresy obowiązków i oddelegowano do zadań wynikających z epidemii, zgodnie z rekomendacją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. Dodatek przysługiwał wszystkim pracownikom DPS, którzy w zakresie czynności mają uwzględnioną bezpośrednią pracę z pensjonariuszami, albo takie zakresy czynności na czas pandemii COVID-19 zostały dla nich przygotowane.

Sopocki Dom Pomocy Społecznej od początku pandemii został objęty szczególnym nadzorem i do tej pory działa w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W trosce o osoby z grupy wysokiego ryzyka, a do niej należą seniorzy, placówka została zamknięta dla odwiedzających już 10 marca. Personel wyposażony jest w środki ochrony osobistej, stworzone zostały rygorystyczne procedury bezpieczeństwa: budynek został podzielony na strefy – piętra, personel nie pracuje w innych miejscach, nie miesza się w ramach zmian, a także nie przemieszcza się pomiędzy piętrami na jednej zmianie; ozonowane są pomieszczenia, przez które przechodzą pracownicy: szatnie, toalety, gabinet lekarski i pielęgniarek, pokoje socjalne, izolatki i pokoje mieszkańców, jeśli jadą do szpitala.

Projekt „Pomorskie Pomaga” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Gmina Miasta Sopotu otrzymała też dofinansowanie z projektu „Pomorskie SOS”. Grant w wysokości 87 980 zł przeznaczony został na zakup m.in. lamp bakteriobójczych, ozonatora, autoklawu, koncentratorów tlenu, rękawiczek, fartuchów, maseczek i płynów do dezynfekcji. Doposażono stanowiska pracy pracowników opiekujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach drugiego grantu, za 88 800 zł, kupione zostały środki, sprzęt i usługi, w tym: środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki, fartuchy, osłony z pleksi), płyny dezynfekcyjne do ciała i powierzchni, parownica do dezynfekcji i stacje do dezynfekcji rąk, sprzęt do wyposażenia izolatek (łóżka medyczne), usługi dekontaminacji pomieszczeń.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...