Zmiana ustawy o usługach hotelarskich w końcu realna

Widok na sopockie molo z góry, spacerują po nim ludzie
Fot. Jakub Pavlinec

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło działania zmierzające do nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Pojawiła się tym samym realna szansa na zmiany w przepisach.

Podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu odbyło się spotkanie z ministrem Andrzejem Gutem-Mostowym i dyrektorem Departamentu Turystyki, dotyczące założeń do zapowiadanych regulacji w zakresie najmu krótkotrwałego. Spotkanie było etapem wstępnym do właściwych konsultacji, które – jak zapowiedziano – zaplanowane są w najbliższym czasie. 

Główne obszary zmian dotyczyć mają między innymi obowiązkowej rejestracji wszystkich podmiotów świadczących usługi hotelarskie, w ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzi– Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich. Każdy z obiektów będzie musiał też obowiązkowo posiadać regulamin porządkowy, zaakceptowany przez turystę. Ponadto zapewniano, że zgodnie z postulatem między innymi zgłoszonym przez Sopot, nastąpi przekazanie części kompetencji gminom, które w formie uchwał rady miasta mogłyby określać dodatkowe warunki najmu. Przewiduje się także wprowadzenie kar administracyjnych za używanie oznaczeń wprowadzających w błąd (jak np. hotelik, motelik) oraz kar dla podmiotów naruszających obowiązujące przepisy prawa w zakresie usług hotelarskich. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, środki miałyby zasilić budżet gminny. Planowane jest również doprecyzowanie definicji najmu krótkotrwałego. 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele gmin i branży przede wszystkim zwracali uwagę na konieczność podjęcia jak najszybszych konsultacji i wprowadzenia zmian przed kolejnym sezonem. Głos z Sopotu dotyczył wzięcia pod uwagę również zmian w zakresie przepisów przeciwpożarowych oraz możliwości utraty wpisu do ewidencji. Przyjrzeć należy się również wynajmowi prowadzonemu przez osoby fizyczne, które na chwilę obecną nie podlegają pod ustawowy wpis do ewidencji. Pojawiły się również głosy dotyczące koncesji lub licencji. 

O zmiany w zakresie najmu krótkotrwałego Sopot apelował od kilku lat. Miasto w 2019 r. przygotowało propozycję nowelizacji ustawy, która poparta została przez Związek Miast Polskich oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych. O uporządkowanie przepisów związanych z najmem krótkotrwałym występowali również przedstawiciele branży turystycznej, w tym szczególnie przedstawiciele profesjonalnie działających firm, wynajmujących mieszkania i apartamenty turystom. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, wielokrotnie obecny był na komisjach sejmowych oraz senackich, a także rozmowach w ministerstwie, za każdym razem usiłując przekonać do konieczności podjęcia prac i reakcji na zachodzące zmiany na rynku usług turystycznych. Miasto nie jest przeciwnikiem najmu. Jednak w trosce o dobro mieszkańców kwestię turystycznego wynajmu apartamentów i mieszkań należy uregulować w taki sposób, aby właściciele lub osoby zarządzające czuły się odpowiedzialne za wynajmowany lokal i nie utrudniały życia stałym mieszkańcom. 

– Chciałbym podkreślić, iż nie jestem za ograniczeniem najmu. Sopot jest miastem turystycznym, w którym wpływy do budżetu z tytułu turystyki stanowią znaczny procent. Jednak żadne działania nie powinny odbywać się kosztem stałych mieszkańców – mówi Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Najważniejsza jest według mnie kwestia odpowiedzialności właściciela mieszkania czy apartamentu oferowanego na wynajem za zachowanie gości. Właściciele mieszkań w chwili obecnej rzadko biorą taką odpowiedzialność na siebie, a samorządy nie mają możliwości interwencji w przypadkach nieprawidłowości zgłaszanych przez mieszkańców. Stąd jestem zwolennikiem wprowadzenia takiej formy koncesjonowania najmu krótkoterminowego, która pozwoli wyeliminować uciążliwości dla społeczności lokalnej. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w przypadku ogródków gastronomicznych, czy też sklepów sprzedających alkohol. Jasne zasady zapewniają dbałość właściciela o odpowiednie zachowanie gości i klientów. Sama świadomość ryzyka utraty koncesji i realna możliwość szybkiej reakcji w tym zakresie przez samorząd, znacząco wpływa na wzrost odpowiedzialności właściciela za prowadzoną działalność – dodaje prezydent Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...