Ogród deszczowy, czyli jak szanować wody opadowe

Uczniowie pod okiem instruktora sadzą rośliny przy szkole
Fot. Krzysztof Mystkowski/KFP

Ekologiczna edukacja w praktyce: przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał ogród, który ma pokazywać uczniom, jak wodę z opadów można wykorzystać do utrzymania zieleni. Podczas warsztatów uczniowie mieli okazję samodzielnie posadzić rośliny w nowym szkolnym ogrodzie.

Ogrody deszczowe przypominają zwyczajne ogrody, jednak ich głównym zadaniem jest łapanie wody deszczowej. Woda z opadów wykorzystywana jest do utrzymania zieleni. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość wód deszczowych spływających do kanalizacji, a co za tym idzie – ryzyko powodziowe.

Przy SP nr 1 powstał ogród, który ma pokazać uczniom, jak szanować deszczówkę. Ponad 50 dzieci z klas V, także nowych uczniów z Ukrainy, wzięło udział w ekologicznych warsztatach, które prowadziło przedsiębiorstwo Gdańskie Wody. Dla dzieci z Ukrainy zorganizowano tłumaczenie na język ukraiński, były też ulotki w języku polskim i ukraińskim.

Podczas warsztatów, oprócz udziału w tematycznych quizach edukacyjnych, dzieci mogły w utworzonym w listopadzie ogrodzie deszczowym same posadzić odpowiednie rośliny. Teraz uczniowie będą pielęgnować tę zieleń, wykorzystując do tego m.in wodę z beczek zbierających deszczówkę, kupionych w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu, uchodzących do Zatoki Gdańskiej. Etap II.”, dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020.

Ogród deszczowy przy SP nr 1 ma powierzchnię około 200 m kw. i składa się z dwóch niecek, które gromadzą ok. 8 m sześc. wody.

W ogrodzie wykorzystano rośliny dobrze radzące sobie z nadmiarem wody. Są to m.in. trawy ozdobne (turzyce, śmiałek darniowy, manna mielec) i byliny (zawilce, liliowiec ogrodowy, kosaciec syberyjski, mięta nadwodna czy rdest wężownik).

Czym jest ogród deszczowy?

Ogrody deszczowe w najprostszy sposób pomagają w zmagazynowaniu i zagospodarowaniu wody opadowej spływającej z powierzchni uszczelnionych (np. jezdnia, dachy i chodniki) przy użyciu roślin, które ułatwiają infiltrację wody do gruntu, a nie od razu do kanalizacji deszczowej.

Ogród deszczowy pomaga w zwiększeniu bioróżnorodności okolicy oraz stworzenia dogodnego środowiska zarówno dla ludzi jak i dla przyrody. Zastosowanie ogrodu deszczowego ma na celu spowolnienie spływu, zagospodarowanie i zatrzymanie wody opadowej w krajobrazie poprzez dostarczenie jej do specjalnie wybranych grup roślin, które dodatkowo oczyszczają wodę zanim trafi ona ostatecznie do gleby.

Jest to bardzo opłacalne rozwiązanie, ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów utrzymania zieleni i poprawia jakość wód deszczowych oraz estetykę terenów przyległych. Jest to również ciekawa forma popularyzacji wiedzy o sposobach zagospodarowania wód opadowych i zarządzania przestrzenią, mających na celu dbanie o planetę.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...