Sopot dla seniorów

Sopot wspiera osoby starsze, niesamodzielne oraz ich opiekunów

W Sopocie już teraz ponad 32 proc. mieszkańców to osoby w wieku poprodukcyjnym. Ze względu na sytuację demograficzną Sopotu, w ostatnich latach priorytetem stały się działania skierowane do tej grupy mieszkańców. W 2015 r. Rada Miasta Sopotu przyjęła Sopocki Program Strategiczny na rzecz Seniorów do 2020. Powstała również Rada Seniorów. Wszystkie propozycje i inicjatywy realizowane przez miasto mają na celu zapewnienie osobom starszym warunków umożliwiających dobrą jakość życia. Miasto z jednej strony wpiera osoby niesamodzielne i samotne, ale również stwarza możliwości do rozwijania różnych form aktywności seniorów. Priorytetem miejskiej polityki senioralnej są także działania dedykowane opiekunom rodzinnym.

Nie zapomnij mnie!

Pomaga stymulować pamięć osób starszych oraz przeciwdziała ich wykluczeniu cyfrowemu. W sprawie programu Forget me not w sopockim Domu Pomocy Społecznej spotkali się przedstawiciele Francji, Niemiec, Cypru, Wielkiej Brytanii, Grecji i Polski, aby porozmawiać o tej internetowej platformie.

O bezpieczeństwie seniorów

W sopockim Domu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z policją oraz pracownikami MOPS. Seniorzy dowiedzieli się jak unikać zagrożeń, jak nie paść ofiarą oszustwa „na policjanta” i „na wnuczka”, policjanci wyjaśnili także zasady bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontaktach z obcymi i w ruchu drogowym.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Darmowe siłownie pod chmurką znajdziemy w całym Sopocie. W parkach i na skwerkach skorzystamy z urządzeń, które pomogą nam zachować dobrą kondycję. Tym razem ćwiczenia na siłowni zewnętrznej, specjalnie dla seniorów, poprowadziły fizjoterapeutki Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. 

Seniorzy z DPS na promocji książki w Muzeum Sopotu

Poszerzanie horyzontów, edukacja kulturalna i aktywizacja osób starszych. To założenia, które realizuje sopocki Dom Pomocy Społecznej wraz z Muzeum Sopotu. Tym razem mieszkańcy sopockiego DPS wybrali się 24 lipca na promocję książki „Od Wileńszczyzny do Berlina”. Jej autorka, Irena Bołądź-Gutsch, spotkała się z gośćmi, aby opowiedzieć o swoim życiu i historii rodziny Bołądź. Spotkanie poprowadziła Dagmara Sypniewska-Skwara, z-ca dyrektora Muzeum Sopotu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...