Dodatek elektryczny – złóż wniosek

Klocek w kształcie domku stoi na kalkulatorze
Fot. Pixabay

Od 1 grudnia można składać wnioski o dodatek elektryczny. To nowy, jednorazowy dodatek dla osób, które ogrzewają dom energią elektryczną, w tym wykorzystują pompy ciepła. Dodatek nie przysługuje osobom, które do ogrzania domu wykorzystują fotowoltaikę lub inne odnawialne źródła energii.

Wysokość dodatku wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh zostanie on podwyższony do 1500 zł. Aby otrzymać dodatek, należy potwierdzić zużycie energii w 2021 r. fakturami lub zaświadczeniem od dostawcy energii.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (deklaracja CEEB). Dodatek można otrzymać mimo barku zgłoszenia tylko po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Co do zasady, dodatek elektryczny powiązany jest z adresem zamieszkania, czyli: jeden dodatek na jeden adres. Nowelizacja ustawy zakłada jednak możliwość wypłaty kilku dodatków elektrycznych na jeden adres i piec współdzielony. Chodzi tutaj o gospodarstwa domowe, które żyją pod jednym adresem, ale mają dwa różne źródła ogrzewania zgłoszone do CEEB.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

W Sopocie obsługą dodatków grzewczych, również elektrycznego, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, tel. 58 551 61 63.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...