Dodatek osłonowy – wnioski tylko do końca kwietnia

Do 30 kwietnia można składać wnioski, aby otrzymać dodatek osłonowy, czyli jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wzrost kosztów życia.

Podstawowym warunkiem uzyskania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza tę kwotę, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Do kryterium dochodowego liczy się wysokość dochodu z 2022 r. Do limitu nie są wliczanie dochody z 500+, 800+ oraz 13. i 14. emerytury.

Kwota dodatku jest zróżnicowana i w zależności od liczby członków rodziny wynosi od 228 zł do 822 zł. Jeśli w gospodarstwie domowym do ogrzewania używa się źródła zasilanego węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek jest podwyższony (o ok. 25% podstawowej wysokości dodatku).

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r. Można to zrobić drogą elektroniczną za pomocą ePUAP lub złożyć wniosek papierowy. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski papierowe przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 61 63.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...