Sopot przeciw wycinkom zaplanowanym przez Nadleśnictwo Gdańsk

Fot. Anna Wojciechowska

Sopot zgłosił uwagi dotyczące planowanych zabiegów gospodarczych, które mają zostać przeprowadzone w lasach okalających Trójmiasto, a w szczególności w lasach położonych na terenie Sopotu i przylegających do miasta. Pismo w tej sprawie, w ramach konsultacji ogłoszonych przez Nadleśnictwo Gdańsk, złożył Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Nadleśnictwo Gdańsk przystępuje do wykonania zaplanowanych na ten rok zabiegów gospodarczych, w tym wycinek drzew i cięć pielęgnacyjnych, które zostaną przeprowadzone na terenie 15 leśnictw. Do 7 lutego 2023 r., można składać swoje opinie dotyczące zaplanowanych zabiegów. Wątpliwości budzi fakt, że Nadleśnictwo Gdańsk, proponując konsultacje i możliwość składania uwag, informuje jednocześnie, że „zaplanowane zabiegi muszą zostać wykonane”. 

– Złożyliśmy nasze uwagi, mimo wątpliwości, czy w ogóle jakiekolwiek opinie zostaną wzięte pod uwagę. Lasy to jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców Trójmiasta i stoimy na stanowisku, że należy je za wszelką cenę chronić, tak by cieszyły też przyszłe pokolenia. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nadmiernej eksploatacji i wykorzystywaniu ich do celów gospodarczych – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

W przesłanych do Nadleśnictwa Gdańsk uwagach wiceprezydent Skwierawski podkreślił, że żadne zabiegi gospodarcze nie powinny być prowadzone w okresach lęgowych ptaków czy rozwoju cennych przyrodniczo roślin. Wniósł też m.in. o nieprowadzenie żadnych prac gospodarczych w lesie na terenach istniejących i planowanych rezerwatów i jak również w odległości 100 m od ścieżek i szlaków leśnych.

To kolejny wniosek w ostatnim czasie, w którym przedstawiciele Sopotu postulują radykalne ograniczenie funkcji gospodarczej w lasach okalających Trójmiasto. Kilka dni temu wójtowie, burmistrzowie i prezydenci Redy, Wejherowa, Gdańska, Sopotu i Gdyni złożyli w imieniu mieszkańców swoich miast i gmin wspólne postulaty i wnioski do tzw. Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gdańsk na lata 2025-2034. W styczniu br. przedstawiciele Sopotu wzięli też udział w posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Oliwsko-Darżlubskie”, wnosząc uwagi dotyczące programu ochrony tego kompleksu leśnego. Celem działań jest wdrożenie procedur, które umożliwią maksymalne zwiększenie ochrony lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Czytaj również:

Załączniki

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...