Nowy dodatek osłonowy i zmiany dotyczące pomocy społecznej w 2024 roku

Fot. Freepik

Dodatek osłonowy w 2024 r. to modyfikacja znanego dodatku osłonowego z 2022 roku. Świadczenie to ma zrekompensować koszty inflacji i wysokich cen energii. Wnioski przyjmuje sopocki MOPS. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje tym, którzy spełnią kryterium dochodowe – 2100 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego lub 1500 zł na osobę w rodzinie. Jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza te kwoty, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Do kryterium dochodowego liczy się wysokość dochodu z 2022 r.

Tegoroczny dodatek osłonowy będzie wypłacany w kwocie niższej niż poprzednio i wyniesie od 228 zł do 822 zł. Kwota dodatku będzie zróżnicowana w zależności od liczebności rodziny i rodzaju ogrzewania. Źródło ogrzewania musi być zgłoszone w CEEB.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy do 30 kwietnia 2024 r. złożyć wniosek. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 61 63. Dodatek będzie wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Sopocki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina również o ważnych zmianach dotyczących świadczeń opiekuńczych i pomocy społecznej

Nowy rok przyniósł wiele zmian w przepisach, które mają wpływ na świadczenia wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Większość z nich dotyczy osób z niepełnosprawnościami.

Najważniejsze zmiany:

  • wydłużenie obowiązywania orzeczeń o niepełnosprawności do 30 września 2024 r. (dotyczy tzw. orzeczeń covidowych oraz orzeczeń, które wygasły po 5 sierpnia 2023 r.). Prawo do świadczeń, które uzależnione są od orzeczenia o niepełnosprawności, zostaje wydłużone do 30 września 2024 r.
  • nowe przepisy dotyczące przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, o które mogą się ubiegać tylko opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością. Można łączyć świadczenie pielęgnacyjne z pracą. W przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnością wysokość świadczenia zwiększana jest o 100 proc. na każde z nich. Opiekun nie straci świadczenia pielęgnacyjnego zaraz po śmierci osoby, którą się opiekuje. Będzie je otrzymywał do końca następnego miesiąca po śmierci osoby wspieranej.
  • dodatek osłonowy – nowa edycja 2024. Jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować wysokie koszty inflacji i energii (prąd, gaz). Obowiązuje kryterium dochodowe: 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 1500 zł na osobę w rodzinie. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 r.
  • do 30.06.2024 r. przedłużony został okres, za który będzie przysługiwać refundacja VAT dla rodzin, które do ogrzewania wykorzystują gaz (tzw. dodatek gazowy). Wnioski można składać do 30 września 2024 r.
  • od 1 stycznia 2024 r, wzrosła wysokość zasiłku stałego (w zależności od dochodu wyniesie od 100 do 1000 zł).
  • nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami realizowane przez ZUS. Najpierw należy uzyskać decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia (wniosek składa się do powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Następnie można złożyć wniosek o świadczenie wspierające do ZUS.

Szczegółowe informacje na stronie www.mopssopot.pl

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...