Rekrutacja do sopockich przedszkoli i pierwszych klas

Fot. Pixabay

Z początkiem marca rozpocznie się rekrutacja do sopockich przedszkoli oraz I klas oraz do oddziałów sportowych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola można będzie składać od 1 marca do 3 kwietnia. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 kwietnia. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I składa się bezpośrednio w szkole podstawowej, od 1 marca do 29 kwietnia. Wyniki rekrutacji znane będą 27 maja.  

Przedszkola

Rodzice mają możliwość wyboru 3 przedszkoli ze wskazaniem preferowanej kolejności. Formularz zgłoszeniowy będzie można  pobrać ze stron internetowych przedszkoli i  wypełniony wysłać na  adres mailowy placówki lub złożyć w formie papierowej bezpośrednio w przedszkolu.

– W Sopocie od wielu już lat każdy chętny maluch ma zapewnione miejsce w przedszkolu – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu. – Na kolejny rok szkolny przygotowanych jest ok. 720 miejsc, co powinno zagwarantować pełną dostępność do edukacji przedszkolnej dzieciom w wieku od 3 do 6 lat.  

Szkoły podstawowe

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów. Uczniowie spoza obwodu szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie obowiązujących kryteriów.

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego znajdują się poniżej.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...