Budżet Obywatelski - wyniki

 Dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 – to tam będzie realizowany zwycięski projekt Zielona Przystań.
Fot. Fotobank.PL/UMS Fot. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 1 – to tam będzie realizowany zwycięski projekt Zielona Przystań.

Zakończyła się tegoroczna edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki wdrożeniu mobilnych punktów do głosowania w różnych rejonach miasta oraz ciekawy projektom mieszkańców, frekwencja była rekordowa – 15,3 proc. uprawnionych do głosowania.

Sopocianie zdecydowali o realizacji w 2018 roku następujących projektów:

 

Zadania Ogólnomiejskie

1             Sopockie Błonia - dalsza rewitalizacja    200 000 zł (1144 głosów)             

2             Zieleń na Placu Przyjaciół Sopotu            1 000 000 zł (1099 głosów)

3             Kontynuacja Programu Rewitalizacji Sopockich Kamienic 800 000 zł (1023 głosów)

 

Zadania Lokalne

Okręg 1

1             Rozbudowa placu zabaw dla dzieci na sopockiej plaży.  60 000 zł

2             Renowacja boiska w parku między ul. Książąt Pomorskich i 3 Maja wraz z ustawieniem   sprzętu crossfit 300 000 zł

3             Odnowienie pasa pod mostem fioletowym przy ul. Obrońców Westerplatte    200 000 zł do kwoty 140 tys.

 

Okręg 2

1             Zielona przystań -co w trawie piszczy! Zagospodarowanie terenu zielonego przy SP Nr1 400 000 zł

2             Efektywne i proekologiczne wykorzystanie targowiska miejskiego w Sopocie. 20 000 zł

3             Skrzyżowanie ul. Łokietka i Polna 100 000 zł do kwoty 80 tys.

 

Okręg 3

1             Rewitalizacja punktu widokowego przy ul. Moniuszki (obok Hotelu Opera) 250 000 zł

1             Punkt widokowy „Lisie Wzgórze” 70 000 zł

2             Ogródek jordanowski przy Armii Krajowej - przestrzeń do kreatywnej zabawy (kontynuacja projektu) 300 000 zł do kwoty 180 tys.

 

Okręg 4

1             Naprawa, doposażenie urządzeń dla dzieci na placu między blokiem przy ul. Kolberga 12 a przedszkolem 150 000 zł

2             Schody ul. Tatrzańska/Obodrzyców 122 000 zł

3             Wymiana latarni ulicznych (oraz dodanie nowych) wzdłuż ul. Kolberga (kontynuacja projektu) 180 000 zł

 

Powyższe 3 inwestycje nie wyczerpują całej puli 500 tys. zł przeznaczonej na okręg, jednak kolejne projekty które uzyskały największe poparcie nie są możliwe do zrealizowania w pozostałej kwocie 48 tys. Wobec tego do realizacji w miarę możliwości przeznaczone zostaną mniej kosztowne projekt które również zostały zgłoszone i poparte przez mieszkańców.

Adaptacja miejsc postojowych oraz ustawienie sprzętu do ćwiczeń ul. Tatrzańska 2      50 000 zł

Wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu przy ul. Kujawskiej 24        30 000 zł

 

Pełne opisy projektów znajdują się na stronie poświęconej budżetowi obywatelskiemu w Sopocie (należy użyć wyszukiwarki np. wpisując nazwę projektu)

 

FREKWENCJA

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, pracy wolontariuszy, radnych oraz urzędników udało się uzyskać największą frekwencję 15,3% uprawnionych do głosowania (mieszkańcy Sopotu powyżej 16 lat) czyli zagłosowało 4510 osób z czego 2763 głosów oddano przez internet, a 1747 w formie papierowej karty do głosowania.

- Cieszy fakt, że mimo iż jest to już 7 edycja Sopockiego Budżetu Obywatelskiego zainteresowanie mieszkańców rośnie – mówi Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu. - Tegoroczna wysoka frekwencja to także efekt lepszego dotarcia do mieszkańców w różnych rejonach miasta oraz ciekawych projektów zaproponowanych przez wnioskodawców.

 

Mobilne punkty do głosowania

Podczas 15 dni głosowania, aż 43 razy został rozstawiony mobilny punkt do głosowania w 13 różnych lokalizacjach. Radni, urzędnicy oraz wolontariusze czekali na mieszkańców przy centrach usługowych, w miejscach uczęszczanych przy codziennych spacerach, punkty do głosowania otwierane były również przy okazji pikników na rozpoczęciu budowy szpitala geriatrycznego, na Sopockich Błoniach oraz przy szkole podstawowej nr 1.

Jednocześnie mieszkańcy mogli składać wypełnione karty do głosowania w Urzędzie Miasta Sopotu oraz głosować przez internet.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...