Najem krótkotrwały – Sopot na posiedzeniu sejmowej komisji

pokój holelowy z łożkiem i TV
Fot. Pixabay

Przedstawiciele Sopotu uczestniczyli w sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Posiedzenie, które odbyło się 10 kwietnia br. w całości poświęcone było zagadnieniu regulacji najmu krótkotrwałego w Polsce.

Obecny na Komisji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Jan Widera, przedstawił tworzony w Ministerstwie projekt Białej Księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce. W ramach podjętych działań powstać ma między innymi centralny system ewidencji obiektów noclegowych, który będzie prowadzony przez gminy i w którym będzie istniała możliwość dodawania nie tylko obiektów kategoryzowanych, ale również innych obiektów noclegowych, w tym kwater prywatnych. Ma to wpłynąć na zmniejszenie „szarej strefy”, poprzez wzrost świadomości turysty i wybieranie przez niego sprawdzonych i zarejestrowanych ofert.

Rozważane jest także – wzorem innych krajów – aby numery z tej ewidencji musiały być prezentowane przy każdej ofercie na platformach rezerwacyjnych (jak np. Booking.com czy Airbnb)

W imieniu Sopotu oraz Związku Miast Polskich stanowisko strony samorządowej w kwestii najmu krótkotrwałego prezentowała Magdalena Jachim Naczelnik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej.

W ocenie samorządu krajowy system ewidencji to dobry krok w kierunku uregulowania najmu. Jednak z perspektywy miasta turystycznego, jakim jest Sopot, działania te nie będą wystarczające. Obecnie gminy mogą wpisać obiekt, spełniający przewidziane prawem wymagania, do prowadzonej ewidencji, jednak nie mogą go z niej wykreślić, jeśli nie są przestrzegane ogólnie przyjęte normy porządku publicznego. Miasta nie posiadają żadnych narzędzi pozwalających na szybką interwencję.

Sopot deklaruje wyraźnie, że nie chce w żadnym stopniu ograniczać najmu krótkotrwałego, ale widzi zdecydowanie potrzebę uregulowania tej kwestii i wprowadzenia odpowiedzialności właścicieli za zachowanie gości.

Taki postulat zgłaszają także sami przedstawiciele firm wynajmujących apartamenty na terenie Sopotu, którzy spotkali się 2 kwietnia z prezydentem Sopotu. Nic chcą oni eskalować negatywnego nastawienia mieszkańców do wynajmu. Podpisują ze swoimi gośćmi regulaminy zachowania podczas pobytu, często również przekazują sąsiadom całodobowy kontakt do osoby, która jest w stanie podjąć natychmiastową interwencję, czy wręcz do wynajętej agencji ochrony.

Ustalono, iż najlepszym rozwiązaniem będzie przekazanie delegacji prawnej samorządom, które najlepiej znają specyfikę swoich miast i na swoim terenie będą mogły wpływać i regulować kwestie związane z najmem. W związku z tym Sopot, poprzez Związek Miast Polskich, przedstawi projekt ustawy, która z dużym prawdopodobieństwem mogłaby być dyskutowana jeszcze w tej kadencji. Przewodniczący Komisji, pan Ireneusz Raś, zobowiązał się do zebrania podpisów, koniecznych do przedstawienia projektu ustawy w Sejmie.

Przedstawiciele Ministerstwa zobowiązali się również do kontaktu i konsultowania prowadzonych prac w zakresie najmu krótkotrwałego.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...