Przyjdź na dzień otwarty i dowiedz się jak zostać rodziną zastępczą

Rysunek przedstawiający dwoje uśmiechniętych dzieci
Fot. materiały promocyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zaprasza na Dzień Otwarty, w czwartek, 30 maja, w godz. 10.00-14.30. Tego dnia w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To wyraz uznania i podziękowania dla wielu wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swoje serce i swój dom dla dzieci.

– Rodzicielstwo zastępcze spełnia ważną rolę w sytuacji, gdy dzieci nie mogą przebywać pod opieką biologicznych rodziców, daje szansę na dorastanie w ciepłej, przyjaznej atmosferze – podkreśla Urszula Szymańska, kierownik Działu Pieczy Zastępczej sopockiego MOPS-u. 

Podczas Dnia Otwartego będzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące pełnienia roli rodziny zastępczej, m.in. jakie warunki należy spełnić, jakie wsparcie mogą otrzymać rodzice zastępczy, a także osobiście porozmawiać z zastępczą mamą.

Rodzina zastępcza przyjmuje dzieci na określony czas, potrzebny rodzicom naturalnym na rozwiązanie swoich problemów, np. podjęcia terapii uzależnień, znalezienia pracy, polepszenia warunków mieszkaniowych. Daje szansę na bezpieczne dzieciństwo dzieciom, które mają małe możliwości na adopcję, np. z powodu braku uregulowania sytuacji prawnej.

Rodziny zastępcze objęte są stałym wsparciem koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pomocą psychologiczną, zarówno dla rodziców jak i dla dzieci, pedagogiczną i prawną. Sopocki MOPS oferuje również udział w bezpłatnych szkoleniach, grupach wsparcia, możliwość dofinansowania do wypoczynku dzieci czy remontu mieszkania. Rodziny zastępcze otrzymują ustawowo comiesięczną pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo comiesięczne wynagrodzenie.

– Opieka nad powierzonymi dziećmi wymaga otwartego serca, zaangażowania i cierpliwości, ale przynosi rodzicom zastępczym satysfakcję i ogromną radość – dodaje Szymańska. – Zachęcamy do zapoznania się z tą piękną ideą i stworzenia dzieciom bezpiecznego domu.

Aby zostać rodzicem zastępczym, należy spełnić kilka warunków, m.in. posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce, odpowiednie warunki mieszkaniowe, stałe źródło utrzymania. Kandydat zobowiązany jest odbyć szkolenie, a także przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym odpowiednią opiekę nad dzieckiem. Ważna jest motywacja i predyspozycje przyszłych rodziców oraz możliwość zapewnienia dziecku należytej opieki oraz szansy rozwoju. Dzieci, które przychodzą z bagażem trudnych życiowych doświadczeń, otoczone troskliwą opieką i miłością rodziców zastępczych, stają się radosne i szczęśliwe.

– Podaruj dziecku serce – zostań rodziną zastępczą – pod takim hasłem MOPS w Sopocie od 2004 r. organizuje obchody święta rodzicielstwa zastępczego – mówi Andrzej Czekaj, dyrektor sopockiego MOPS-u. – Coroczne spotkanie rodzin zastępczych jest okazją do integracji, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim do złożenia podziękowania za codzienny trud wychowania i opieki nad powierzonymi dziećmi. Wszystkie dzieci potrzebują miłości i troskliwych rodziców, ale nie każde z nich ma szansę na bezpieczny dom, w którym znajdą warunki do prawidłowego rozwoju. Czasami rodzice nie mogą lub nie potrafią zaopiekować się swoimi dziećmi. Szansą na szczęśliwe i bezpieczne dzieciństwo jest dla tych dzieci rodzina zastępcza – dodaje dyrektor Czekaj.

Zapraszamy na Dzień Otwarty do Działu Pieczy Zastępczej MOPS Sopot, w czwartek 30 maja w godz. 10.00-14.30, al. Niepodległości 759 a, I piętro, tel. 58 555 10 22.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...