„Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością”

Niepełnosprawny mężczyzna siedzi na wózku inwalidzkim
Fot. materiały UMS

„Sopocki Informator dla Osób z Niepełnosprawnością” to zbiór infor­macji, które ułatwią rozwiązywanie problemów życia codzienne­go i umożliwią pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami w życiu na­szego miasta, wskażą jakie prawa im przysługują i czego mogą oczekiwać ze strony instytucji powołanych do pomocy oso­bom z niepełnosprawnościami.

 

Wersja do pobrania

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...