Więcej wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Niepełnosprawna dziewczynka siedzi na murku, obok oparte są jej kule
Fot. Pixabay

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16. roku życia, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także dzienne miejsca opieki wytchnieniowej to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

W Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS uruchomione zostaną miejsca dziennej opieki wytchnieniowej. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym, będzie mogła znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia, odpocząć lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmie się terapeuta. W Ośrodku Adaptacyjnym osoba niesamodzielna będzie miała także zapewniony posiłek oraz terapię zajęciową dostosowaną do swoich możliwość.

Opiekunowie, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niesamodzielnymi, będą mogli również skorzystać z dodatkowego indywidualnego wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania. Aby otrzymać takie wsparcie, opiekun powinien przedstawić orzeczenie o znacznym stopień niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności osoby, którą się opiekuje.

Dzieci do 16. roku życia będą mogły z skorzystać z rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu. Zakres usług ustalony będzie zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii. Specjalistyczne usługi rehabilitacyjne będą dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Może to być np. terapia logopedyczna, ćwiczenia, nauka chodu czy masaż.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 235, 249.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...