Dzienna opieka wytchnieniowa

Fot. Pixabay

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą skorzystać w Sopocie z bezpłatnej dziennej opieki wytchnieniowej.

Opieka świadczona jest w Środowiskowym Domu Samopomocy – Ośrodku Adaptacyjnym MOPS Sopot, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Osoba, która na co dzień opiekuje się swoim niesamodzielnym krewnym, może znaleźć dla siebie chwilę wytchnienia lub załatwić swoje sprawy. W tym czasie podopiecznym zajmuje się wykwalifikowany opiekun, który zapewnia pielęgnację w podstawowym zakresie. Ośrodek oferuje również wyżywienie oraz terapię zajęciową dostosowaną do możliwości osoby, którą się opiekuje. Może to np. osoba z demencją czy poruszająca się na wózku. 

– Opieka nad osobą wymagającą stałego wsparcia jest dużym obciążeniem psychicznym. Opiekun często z trudami życia codziennego musi radzić sobie sam. Dlatego wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Aby skorzystać z dziennej opieki wytchnienowej, należy złożyć w MOPS wniosek, Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel popisaną przez lekarza oraz przedstawić orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (druki dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie).

Działanie zostało dofinansowane w wysokości 28 440 zł ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019” i będzie realizowane do końca grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Usług Opiekuńczych MOPS Sopot, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10 wew. 232.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...