Doradca pomoże zaplanować karierę

Młodzież siedzi przy stole i wspólnie coś pisze
Fot. Freepik

Wybór zawodu dla wielu młodych ludzi to trudna decyzja. Rynek pracy dynamicznie się zmienia, nie wszyscy znają też swoje mocne strony czy predyspozycje. By pomóc uczniom i ich rodzicom odpowiednio pokierować przyszłą edukacją i ścieżką zawodową, w ramach Sopockiego Modelu Doradztwa Zawodowego rusza cykl „Doradcy kariery”, który oferuje indywidualne konsultacje dla młodzieży i prelekcje dla rodziców. Pierwsze spotkanie 5 marca.

Sopot, w ramach budowania sopockiego modelu usług doradztwa zawodowego, we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, od 5 marca uruchamia punkt konsultacyjny „Przystanek Praca”, gdzie można skorzystać z porad doradców kariery.

– Tworząc Sopocki Model Doradztwa Zawodowego koncentrowaliśmy się na potrzebach jego głównych adresatów, czyli uczniów – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Jakie branże, sektory biznesu są  interesujące dla młodych ludzi? Jakie formy spotkań z pracodawcami są najciekawsze, inspirujące dla młodzieży? Mamy interdyscyplinarny zespół, który na doradztwo zawodowe patrzy z wielu perspektyw, by działania odpowiadały rzeczywistym potrzebom uczniów i rynku pracy. Teraz kolejnym krokiem jest możliwość skorzystania z pomocy doradców kariery – dodaje wiceprezydent Jachim.

Indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi dla uczniów/uczennic z sopockich szkół i ich rodziców dotyczyć będą wyboru szkoły, kierunku studiów czy zawodu. Doradcy dyżurować będą w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 12.00-18.00 w Sopotece.

Podczas spotkań młodzież zdobędzie wiedzę o:

 • aktualnej sytuacji na rynku pracy,
 • zawodach przyszłości,
 • w jaki sposób zaplanować dalszą edukację,
 • jak odkryć swoje zdolności i potencjał zawodowy.

Dla młodzieży dostępne są  także badania testowe predyspozycji zawodowych.

Natomiast co drugi miesiąc o godz. 17.00 zapraszamy na spotkania grupowe rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci w wyborze szkoły/zawodu. Podczas godzinnej prelekcji doradcy przekażą informacje na temat:

 • oferty edukacyjnej szkół,
 • planowania kolejnych etapów edukacji,
 • technicznych aspektów rekrutacji do szkół średnich (przeliczanie punktów, tworzenie listy preferencji),
 • aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Na spotkania indywidualne obowiązują zapisy: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, tel.: 58 620 49 54 wew. 205/206, e-mail: gdk@pupgdynia.pl.

Dodatkowych informacji udziela Anna Dukowska, Powiatowy Konsultant ds. doradztwa Zawodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie, tel.: 58 551 35 60, e-mail: anna.dukowska@ckusopot.pl.

 

Sopocki Model Doradztwa Zawodowego
Jego celem jest zapewnienie wysokiej jakości usługi doradztwa zawodowego w sopockim systemie edukacji. Cechują go m.in:

 • otwartość – sopocki model doradztwa zawodowego to metaforycznie otwarte drzwi. Oznacza to, że każdy podmiot zainteresowany wymianą doświadczeń, dzieleniem się wiedzą, konsultacją, może mieć wpływ na kształt planowanych działań i inicjatyw. Otwartość systemu gwarantuje także ciągłość jego rozwoju. Stworzony system ma inspirować i czerpać inspirację zarazem, aby jego forma zawsze zachęcała do współpracy;
 • dynamika – zmieniający się rynek pracy, zmieniające się społeczeństwo, zmieniające się trendy, zmieniające się czasy. Świat wokół nas pędzi i próbujemy podołać jego wyzwaniom. SMDZ również w swej idei ma być dynamiczny. Oznacza to, że powinien być dostosowujący się do zmian, śledzący zmiany, podążający za zmieniającymi się potrzebami. Nie jest stały i niezmienny, ustanowiony na lata. Jego założenia mają dynamicznie podążać za wymogami zmieniającego się otoczenia i potrzeb głównych odbiorców;
 • adekwatność – odnosi się szczególnie do wpływu najważniejszych podmiotów modelu, młodych ludzi – uczniów – na kształt działań adresowanych do nich samych. Adekwatność oznacza tu uwzględnienie głosu, pomysłów, postulatów młodych ludzi, zachęcenie ich do wspólnej dyskusji, współtworzenia systemu, który ma być adekwatny do ich oczekiwań.

Co już działa w ramach Sopockiej Sieci Doradztwa Zawodowego:

 • badania, wywiady z doradcami zawodowymi,
 • powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • fanpage FB: Sopocka Sieć Doradztwa Zawodowego,
 • Przystanek praca – spotkania z pracodawcami, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze,
 • współpraca z: SWPS, inkubatorem Starter, PUP Gdynia, WUP, Centrum Edukacji Nauczycieli, Specjalną Strefą Ekonomiczną, Centrum Rozwoju Talentów, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, pracodawcami,
 • firma symulacyjna CKU,
 • doradcy kariery PUP w Sopotece – konsultacje indywidualne,
 • projekt Erasmus + /Inkas – wymiana doświadczeń międzynarodowych.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...