Studenci przygotują koncepcje rozwoju Opery Leśnej. Scena bez zmian.

Grupa ludzi idąca na terenie Opery Leśnej. Wizyta studentów 5 marca 2020 r.
Wizyta studentów 5 marca 2020 r. Fot. Fotobank.PL / UMS

Miasto Sopot wraz z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczyna prace, których efektem będzie przebudowa Opery Leśnej. Obiekt zyska nowe funkcjonalności przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej. Prace projektowe dotyczyć będą całej infrastruktury i terenu. Zrewitalizowana scena z widownią pozostanie niezmieniona.

- Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, zarazem miejscem kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą.

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej - koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

- Blisko 40 studentów pracuje w tej chwili nad nowymi koncepcjami zagospodarowania terenu sopockiej Opery Leśnej i architektury związanej z nią obiektami wielofunkcyjnymi. Po zorganizowanej przez Urząd Miejski w Sopocie i Bałtycką Agencję Artystyczną 5 marca wycieczce w 5-6 osobowych grupach studenckich zostały przygotowane analizy dotyczące istniejącej architektury i urbanistyki amfiteatru, jego historii i dziejów związanych z nim wydarzeń artystycznych, kontekstu przyrodniczego oraz charakterystyki użytkowników, którzy korzystają sezonowo i na co dzień z zabudowań Opery. Efekty tych prac zostały przedstawione w formie cyfrowych prezentacji. Obecnie studenci pracują już w docelowych zespołach 2-osobowych. Przygotowują koncepcję rozmieszczenia obiektów o nowej funkcji oraz utworzenia spójnego systemu przestrzeni publicznych i przepływów przez tereny Opery stałych użytkowników oraz gości o różnych profilach i potrzebach użytkowych. - mówi dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, Prodziekan ds. studenckich  promocji Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

W latach 2009-2012 widownia, scena i zaplecze sanitarne Opery Leśnej poddane zostało gruntownej modernizacji. Wzrost konkurencyjności na rynku koncertowym w Trójmieście w ostatnich 10 latach, nowe obiekty koncertowe i kluby muzyczne,  nowe trendy na rynku muzycznym i w branży eventowej oraz wzrost zainteresowania kontrahentów wynajmem sal dla 1500 osób, wymagają reakcji ze strony Miasta Sopotu i Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, miejskiej instytucji kultury zarządzającej obiektem.

- Chcemy, aby poprzez nowe funkcje, jak m.in. sala na około 1500 osób, ciekawie zaaranżowane muzeum miejsca, gastronomię i inne zaproponowane przez studentów atrakcje, Opera Leśna była atrakcyjna cały rok – mówi Beata Majka, dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART.

Stąd też nowa koncepcja obiektu ma uwzględniać przede wszystkim takie funkcje jak: sprzedażowe (kasy biletowe, sklep z pamiątkami, pomieszczenia gospodarcze), gastronomiczne (kuchnie, zaplecze, toalety dla gości), wydarzeniowe (foyer, szatnia, sala koncertowa, sale prób, garderoby dla artystów), wystawiennicze, hotelowe (miejsca dla artystów i muzyków), administracyjno-biurowe i gospodarcze.

– Połączenie tych wszystkich funkcji z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zachowaniem unikalnego naturalnego otoczenia to ogromne wyznanie, które postawiliśmy przed studentami – podsumowuje Magdalena Czarzynska-Jachim. - Trzymamy za nich kciuki.

Zgodnie z harmonogramem efekty prac powinniśmy poznać na przełomie czerwca i lipca tego roku. 

Miasto przeznaczyło 15 tys. złotych na nagrody dla zwycięskich zespołów studenckich.

Jeszcze przed zbliżającym się sezonem letnim wyburzane są substandardowe, pochodzące z lat 90, zabudowania wiaty gastronomicznej i kas, nie spełniające już współczesnych norm i oczekiwań gości odwiedzających obiekt.

Do czasu powstania docelowej zabudowy, na terenie obiektu powstanie, uzgodniona z konserwatorem zabytków, tymczasowa zabudowa kontenerowa.

Planuje się także uporządkowanie terenu prowadzącego do Opery Leśnej (głównie ciągu pieszego).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...