Mieszkania do samodzielnego wyremontowania – więcej czasu na dokumenty

Mężczyzna maluje wałkiem ściany w mieszkaniu
Fot. Pixabay

W minionym roku miasto wskazało 17 mieszkań, które może oddać sopocianom w zamian za m.in. przeprowadzenie w nich remontu.

Do końca  grudnia 2019 r. wpłynęło 121 wniosków na 17 oferowanych do samoremontu lokali mieszkalnych. W pierwszym kwartale 2020 r. wnioski były weryfikowane, a wnioskodawcy proszeni byli o uzupełnienie wniosków.

Z powodu epidemi nie udało się uzupełnić wymaganych dokumentów wszystkim wnioskodawcom. Osoby te przesłały pisma informujące, że złożą brakujące dokumenty, gdy urzędy (ZUS, MOPS, US, zakłady pracy) wrócą do normalnego trybu pracy po zakończeniu epidemii. Dlatego też wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski, odpowiedzialny za kwestie komunalne w mieście, podjął decyzję o przedłużeniu możliwości składania dokumentów, do czasu wznowienia pracy przez instytucje publiczne. Tylko w ten sposób wszyscy składający mają takie same szanse w procedurze wyboru. Wezwaliśmy o uzupełnienia dokumentów w ciągu 14 dnia.

Rozpatrzenie kompletnych wniosków i podpisanie arkuszy kwalifikacyjnych (negatywnych i pozytywnych) jest możliwe pod warunkiem spotkania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji wniosków i wyłonienia rodzin kwalifikujących się do przyznania lokali do samoremontu. Wnioski będę weryfikowane po uzupełnieniu.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...