W Sopocie dbamy o zabytki

 Wyremontowana elewacja budynku przy ulicy Czyzewskiego 7 w Sopocie
Fot. Fotobank.PL/UMS. Wyremontowana elewacja budynku przy ulicy Czyzewskiego 7 w Sopocie

W Sopocie od wielu lat realizowane są programy, które dają możliwość właścicielom pięknych, secesyjnych kamienic na wsparcie finansowe kosztownych remontów. Remonty elewacji, wykuszy, witraży, stolarki okiennej i drzwiowej – w zabytkowych obiektach są bardzo kosztowne. Dlatego urząd konsekwentnie od lat pomaga właścicielom kamienic przywracać ich naturalne, historyczne piękno.

– Obowiązkiem właściciela zbytku jest dbanie o zabytek i utrzymanie go w dobrym stanie technicznym – wyjaśnia Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu - W wielu przypadkach jest to bardzo kosztowne i po prostu nie starcza pieniędzy, na renowację i odtworzenie historycznych tynków czy konserwację oryginalnej skrzynkowej stolarki okiennej. Dużo prostsze i tańsze jest wykonanie remontu współczesnymi technologiami lub po prostu wymiana okien. Jednak wiadomo, że takie działania przy budynkach zabytkowych są niewłaściwe, budynki tracą swoje unikatowe walory, miasto traci swój niepowtarzalny urok. Tracą wszyscy.

W Sopocie właściciele historycznych budynków mogą liczyć na pomoc finansową przy konserwacji okien, drzwi czy sztukatorskiego detalu elewacji. Remont zabytkowych budynków na terenie Sopotu jest poprzedzony opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej, dzięki temu często udaje się odtworzyć oryginalną kolorystykę i detal elewacji. Zyskują wszyscy, nie tylko właściciel zabytku, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy na co dzień mogą podziwiać pięknie odnowione kamienice – dodaje wiceprezydent Marcin Skwierawski. 

Sopoccy Radni zgodzili się na udzielenie w 2020 r. dotacji celowej, konserwatorskiej,  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu.

  1. Dotację celową (konserwatorską) przyznano na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, podanym niżej wnioskodawcom:
  • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 12, lokal nr 1, Sopot, dotacja na remont pięciu okien, w wysokości do 26 474 zł (słownie złotych: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery i 00/100), nie więcej jednak niż 70% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 12, lokal nr 4, Sopot, dotacja na remont trzech okien, w wysokości do 14 175 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt pięć i 00/100), nie więcej jednak niż 70% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Parkowa 45, Sopot, dotacja na remont fragmentu ściany szachulcowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Parkowej 45 w Sopocie, w wysokości do 25 522 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dwa i 00/100), nie więcej jednak niż 50% rzeczywistego kosztu prac


2. Dotację celową – konserwatorską  przyznali radni na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Sopotu, będących w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu. Wsparcie otrzymają:

  • Budynek mieszkalny, ul. Grunwaldzka 98, Sopot, dotacja na remont dachu i opierzeń, izolację przeciwwilgociową i remont elewacji frontowej, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Grunwaldzkiej 98 w Sopocie, w wysokości do 45 155 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć i 00/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Jagiełły 4, Sopot, dotacja na remont elewacji frontowej i werandy, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Jagiełły 4 w Sopocie, w wysokości do 56 329 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć i 00/100) nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Lipowa 15, Sopot, dotacja na remont elewacji i witraży, dla właścicieli budynku przy ul. Lipowej 15 w Sopocie, w wysokości do 84 896 zł, (słownie złotych: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 00/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, al. Niepodległości 719, Sopot, dotacja na remont elewacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy al. Niepodległości 719 -721 w Sopocie, w wysokości do 30 602 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy sześćset dwa i 00/100), nie więcej jednak niż 20% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, al. Niepodległości 725, Sopot, dotacja na remont elewacji z odtworzeniem sztukaterii i konserwacją stolarki, dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy al. Niepodległości 725 w Sopocie, w wysokości do 65 624 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 00/100), nie więcej jednak niż 20% rzeczywistego kosztu prac.
  • Budynek mieszkalny, ul. Wybickiego 38, Sopot, dotacja na remont dachu dla Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Wybickiego 38 w Sopocie, w wysokości do 48 624 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery i 00/100), nie więcej jednak niż 30% rzeczywistego kosztu prac.
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...