W trosce o bezpieczeństwo – do urzędu po uprzednim umówieniu

Namiot z napisem
Fotobank.PL/UMS

W związku z objęciem Sopotu tzw. żółtą strefą i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i zachowanie ciągłości pracy Urzędu Miasta Sopotu, wprowadza się do odwołania dodatkowe obostrzenia związane z załatwianiem spraw w następujących wydziałach:

Urząd Stanu Cywilnego

- sprawy z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego będą załatwiane drogą elektroniczną (tj. za pomocą e-puap/profil zaufany/podpis elektroniczny) lub po uprzednim ustaleniu spotkania za pośrednictwem maila lub telefonicznie;

- zgłaszanie w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzeń i zgonów będzie nadal załatwiane na bieżąco

Tel: 58 5213 691 oraz 5213 692

E-mail: usc@sopot.pl

 

Wydział Obywatelski:

-  składanie wniosków do:

  1. a) ewidencji ludności: meldunki, udostępnianie danych osobowych, rejestr wyborców, zgromadzenia
  2. b) dowodów osobistych,

będzie się odbywało drogą elektroniczną (tj. za pomocą e-puap/profil zaufany/podpis elektroniczny.)

 

-  odbiór dowodów osobistych – możliwy po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretną godzinę.

-   pozostałe sprawy, czyli działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz postępowania administracyjne również będą realizowane po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Tel. 58 5213 711 dowody osobiste - dowody@um.sopot.pl

        58 5213 706 meldunki - w.obywatelski@um.sopot.pl

        58 5213 701 inne sprawy - w.obywatelski@um.sopot.pl

    

Referat Komunikacji:

 

- sprawy dotyczące rejestracji pojazdów, praw jazdy i licencji TAXI realizowane będą po rejestracji terminu telefonicznie.

- przez e-puap, stronę obywatel.gov.pl :

  1. a) zgłoszenie zbycia pojazdu
  2. b) zgłoszenie nabycia pojazdu

- pozostałe sprawy - osobiście po uprzednim umówieniu się.

 

Tel. 58 52 13 717 lub 52 13 719, kom. 797 479 644: rejestracja pojazdów

        58 5213 716 – prawa jazdy

        58 5213 718 – licencje taxi

E- mail: komunikacja@um.sopot.pl

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

W związku z ogłoszeniem strefy żółtej, w dniu 28.09.2020 r. przyjmowanie interesantów przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w UM Sopot przy ul Marynarzy 4 jest zawieszone.

Z dniem 01.10.2020 r. mieszkańcy Sopotu będą obsługiwani w poniedziałki i czwartki w tymczasowej siedzibie:

Sopot Dom Towarowy „MONTE”

  1. Monte Cassino 25/26, III piętro.

Informacja telefoniczna: 58 880 83 77, 58 880 83 23

 

Pozostałe wydziału urzędu:

 

Prosimy o to, aby wszystkie sprawy w miarę możliwości załatwić online i telefonicznie.

Od najbliższego poniedziałku wizyta w urzędzie możliwa jest po uprzednim ustaleniu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Pełny wykaz numerów telefonicznych i adresów e-mail do poszczególnych wydziałów znajduje się na stronie bip.sopot.pl w zakładce https://bip.sopot.pl/m,138,spis-numerow-telefonow.html

Należności, daniny i opłaty prosimy realizować drogą elektroniczną. Kasa Urzędu będzie obsługiwała wyłącznie płatności związane z aktualnie załatwianą sprawą w urzędzie.

Obsługiwane będą wyłącznie osoby ,,zainteresowane” – prosimy by nie przychodzić z osobami towarzyszącymi.

Nie będą wpuszczane osoby, które nie będą miały zakrytych ust i nosa.

Podczas ceremonii ślubnej w urzędzie może przebywać maksymalnie 40 osób.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...