Ocalmy Bałtyk nim zatęsknimy – akcja WWF

Foka leżąca na drewnianym pomoście
Fot. Freepik

Tegoroczna „Godzina dla Ziemi WWF”, czyli największa, ogólnoświatowa akcja ekologiczna organizowana przez WWF, w Polsce poświęcona będzie tematyce związanej z sytuacją, w jakiej znajduje się obecnie Morze Bałtyckie.

Celem organizowanej w sobotę, 27 marca, akcji jest podniesienie świadomości społeczeństwa o problemach środowiskowych naszego morza oraz apel – petycja adresowana do rządzących, o wywiązanie się ze zobowiązań Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej, zgodnie z którą dobry stan środowiska wód morskich Morza Bałtyckiego powinien zostać osiągnięty najpóźniej do 2020 roku. Zarówno Polska jak i pozostałe kraje nadbałtyckie, mają obowiązek ochrony środowiska morskiego oraz zrównoważonej eksploatacji ryb. Główne cele Strategii Ramowej to:

  • sieci widmo
  • brak zrównoważonego rybołówstwa
  • martwe strefy
  • obszary chronione
  • ssaki bałtyckie

Na stronie internetowej WWF jest dostępna pełna treść petycji. Zachęcamy do przeczytania i podpisywania. Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy!

Podczas 60 lat swojego istnienia WWF zainicjował, przeprowadził lub pomógł w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody na całym świecie, przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...