Rozszerzony pakiet wsparcia dla opiekuna osoby niesamodzielnej

Dwie uśmiechnięte kobiety oglądają coś za oknem
Fot. katemangostar, Freepik

Pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekuna, szkolenia z zakresu pielęgnacji osoby niesamodzielnej, grupa wsparcia czy wizyty domowe psychologa, to dodatkowe formy wsparcia jakie Miasto Sopot oferuje opiekunom rodzinnym.  

– Osoba, która na co dzień sprawuje bezpośrednią opiekę nad niesamodzielnym członkiem rodziny, skupiając się na zapewnieniu wsparcia choremu domownikowi, często zapomina o sobie. Poświęcając się, zaniedbuje własne potrzeby, zmaga się trudnymi emocjami, bezsilnością, przeciążeniem, co może prowadzić do wypalenia. Dlatego w Sopocie od kilku lat rozwijamy sieć wsparcia, zarówno dla osób niesamodzielnych, jak i opiekunów – podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Dbając o chorego, warto również zadbać o siebie, o swoje zdrowie fizyczne i emocjonalne. Polepszenie jakości życia opiekuna niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad bliskimi.

Sopocki MOPS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Na Drodze Ekspresji” realizuje projekt „Sopot – Dostępne Usługi (etap 2)”, który zakłada udzielenie kompleksowego wsparcia opiekunom osób niesamodzielnych.

- Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione indywidualne i grupowe wsparcie specjalistyczne oraz odciążenie w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad swoim bliskim – mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora MOPS Sopot. Na czas potrzebny opiekunom do udziału w proponowanych działaniach, ich bliscy zostaną objęci wsparciem przez opiekunkę środowiskową. Taka profesjonalna opieka zastępcza, umożliwi opiekunom swobodne wyjście z domu i zadbanie o siebie. Oprócz wsparcia psychologa czy szkoleń, będą mogli skorzystać z badań i konsultacji lekarskich oraz zabiegów leczniczych i relaksacyjnych.

Dla każdego uczestnika projektu zaplanowano pakiet działań:  

  • Wizyty domowe psychologa
  • Porady telefoniczne udzielane przez psychologa
  • Grupa wsparcia – jako przestrzeni do dyskusji i wzajemnej pomocy uczestników projektu
  • "Nauka wytchnienia dla siebie" - bezpłatny pakiet rehabilitacyjno-leczniczy dla opiekuna. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z masaży, kąpieli i innych zabiegów rehabilitacyjnych oraz skontrolować swój stan zdrowia poprzez badania i konsultacje z lekarzem
  • Szkolenia dla opiekunów rodzinnych z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu będą mogli wzmocnić swoje kompetencje i nabyć nowe umiejętności, które znacząco ułatwią im pielęgnację osoby niepełnosprawnej.

Opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sopocie, tel. 58 551 17 10 wew. 236 lub 247, e-mail: k.bastek@mopssopot.pl, k.jedrzejczak@mopssopot.pl.

Projekt  „Sopot - Dostępne Usługi (etap 2)” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 6. Integracja, działanie: 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie: 6.2.1 „Rozwój usług społecznych - mechanizm ZIT”.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...