„Sopocianki” – ruszają kolejne programy

Fot. Pixabay

W preambule do planu działania na rzecz wspierania mieszkanek Sopotu „Wspieramy Was przez całe życie”, zwanego w skrócie „Sopocianki”, czytamy: „Chcemy wspierać sopocianki na każdym etapie ich życia. Chcemy wspierać je w podejmowaniu życiowych decyzji, a nasze wsparcie będzie miało charakter kompleksowy, zindywidualizowany i dostosowany do specyficznych potrzeb związanych ze stanem zdrowia i wiekiem”. Przedstawiamy kolejne programy zdrowotne i profilaktyczne - nowe i już działające, z których mogą korzystać mieszkanki naszego miasta.

– Drogie Panie, dzisiaj nasze święto, ale nie jest to szczególny czas na to, żeby się cieszyć – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Ostatnie tygodnie pokazały, jak ważne jest wsparcie: i to wzajemne pomiędzy kobietami, i to systemowe. Zarówno dla naszych nowych mieszkanek, dla Ukrainek, które teraz tutaj znajdują razem ze swoimi dziećmi tymczasowy dom, jak i dla wszystkich sopocianek. Dlatego bardzo się cieszę, że wiele programów w ramach całego dużego projektu Sopocianki już funkcjonuje czy zacznie funkcjonować dosłownie za parę dni. Ale cieszę też dlatego, że w tym programie dedykowanym naszym mieszkankom znalazło się wsparcie dla Ukrainek, bo dla nich to jest szczególnie trudny czas – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim. 

Zobacz: kolejne programy na rzecz sopocianek

 

„Sopocianki” to długofalowy projekt dla wszystkich: dziewczynek, starszych nastolatek, pań, które stają się mamami i pań, które są seniorkami. Program wsparcia sopocianek zawiera wiele elementów z trzech kluczowych obszarów: edukacyjnych, profilaktycznych i programów czysto medycznych, jego założenia dotyczą lat 2021-2025. 

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miasta Sopotu w latach 2022-2025”
Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców Sopotu poprzez ułatwienie dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego.

 

Konsultacje z naprotechnologiem  
Planowane są edukacyjne spotkania edukacyjne dla osób zainteresowanych, indywidualne spotkania pary z instruktorem modelu Creightona wraz z materiałami do nauki metody rozpoznawania płodności oraz konsultacje z naprotechnologiem.

 

Wczesne wykrywanie nowotworu piersi poprzez wykonywanie badań USG wśród mieszkanek Sopotu w wieku 45-49 lat i po 70 r. ż.
Planowane zadanie obejmować będzie m.in. badania USG piersi. Działania przyczynią się do zmniejszenia umieralności kobiet z powodu raka piersi i pozwolą na rozpoznanie istniejących
i możliwych nieprawidłowości. Jak najszybsze wykrycie nowotworu w bardzo istotny sposób wpływa na wyniki leczenia.

 

KTG dla ciężarnych mieszkanek Sopotu – monitoring stanu ciąży w domu  
Realizator: Carebits
Zadanie obejmować będzie kompleksowe wsparcie kobiet ciężarnych w trzecim trymestrze poprzez świadczenie profesjonalnej, całodobowej izdalnej opieki położniczej klinicznej w tym:

  • profilaktykę zakażeń COVID-19
  • cyfryzację opieki zdrowotnej w Sopocie
  • promocję nowoczesnych rozwiązań telemedycznych.

 

Klub Malucha – Rodzic Cafe
W Domu Sąsiedzkim „Tęczowy Dom” otwieramy przestrzeń dla rodziców i dzieci przed wiekiem przedszkolnym (0-3 lata). Chcemy wspierać młodych rodziców, a przede wszystkim mamy, w tym szczególnym czasie. Przestrzeń Domu Sąsiedzkiego na Przylesiu ma być miejscem integracji, wspólnych zabaw, wymiany doświadczeń, opowieści o radościach i rozterkach.
W planach: zajęcia sensoryczne i umuzykalniające dla dzieci oraz wspierające, psychologiczne dla dorosłych.  
Pierwsze spotkanie Klubu odbędzie się 17 marca o godz. 11.00. Zapraszamy także wszystkie chętne mamy z Ukrainy.
Dom Sąsiedzki  „Tęczowy Dom”, ul. 23 Marca 32 c
tel. 699 857 138, sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.plFacebook: Sopockie Domy Sąsiedzkie

 

Program  Zapobiegania Nowotworowi Szyjki Macicy poprzez szczepienia p/HPV 
Program realizowany w szkołach. Programem zostaną objęte dziewczynki urodzone w 2010 roku, zameldowane na terenie Sopotu.
W Sopocie program działa od ponad 10 lat. Adresatkami programu są 12-letnie mieszkanki Sopotu. Oprócz szczepień, ważnym elementem programu jest również edukacja zdrowotna, której celem jest zwiększenie świadomości o zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz upowszechnienie nawyku systematycznego wykonywania badań cytologicznych w kierunku wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Co roku ze szczepień korzysta średnio ok. 80-85 dziewcząt.
Realizator: „ Vita – Med”  Sopot ul. Kazimierza Wielkiego 14  tel. 607 384 297

 

Różowa skrzyneczka – weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar
Różowa skrzyneczka to ogólnopolski projekt, którego celem jest walka z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym oraz ułatwienie dostępu do środków higieny osobistej podczas menstruacji. Pierwsze skrzyneczki zawisły w Sopocie w miejskich bibliotekach, a kolejne we wrześniu 2021 r. pojawiły się w ośmiu sopockich szkołach – podstawowych i średnich.

Takie skrzynki to prosty mechanizm – szafka zawiera środki higieny i jest ogólnodostępna. Wyposażenie może być finansowane: przez placówki, ze zbiórki, przez prywatnych sponsorów, jak i zgodnie z zasadą projektu: weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!

Z inicjatywą rozwieszania w Sopocie różowych skrzyneczek zwrócili się do miasta członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Sopotu. Samorząd sfinansował ich zakup i od początku wspiera akcję.

 

„Sopocianki” – specjalny program pomoże znaleźć pracę
Specjalny program „Sopocianki”, skierowany do 10-osobowej grupy kobiet mieszkających w Sopocie, przede wszystkim długotrwale pozostających bez pracy, przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni we współpracy z Urzędem Miasta Sopotu.

Pomysł takiego wsparcia wynika z sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy i specyfiki zarejestrowanych osób bezrobotnych. Ma poprawić aktywność zawodową grupy kobiet – mieszkanek Sopotu, w szczególności tych, które długotrwale pozostają bez pracy.

Program przygotowany został dla 10 mieszkanek Sopotu zarejestrowanych w PUP w Gdyni i posiadających status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, zgodnie z art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestniczki będą mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi w celu dopasowanie szkolenia zawodowego, indywidualnych szkoleń czy udziału w pracach interwencyjnych lub stażu. Przewidziane są działania realnie wspierające, dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek.

Innowacją jest wsparcie materialne uczestniczek. Zwrot kosztów do 1500 zł będzie przysługiwał:

  • za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu lub żłobku,
  • alternatywnie będzie to bon wizerunkowy wspomagający aktywizację zawodową umożliwiający skorzystanie z ustalonego katalogu produktów i usług takich jak: stomatologiczne, fryzjerskie, zakupu ubrania poprawiającego wizerunek, usług fotograficznych, by aktualizować fotografię w CV.

Termin realizacji programu: 3.01-31.12.2022 r., wartość ogółem: 220 800 zł, źródło finansowania: środki Funduszu Pracy.

 

Poradnia onkologiczna nadal przyjmuje pacjentów
Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy obawiali się likwidacji sopockiej poradni onkologicznej prowadzonej przez Centrum Medyczne SOPMED. Dzięki wspólnym staraniom władz miasta i spółki SOPMED udało się zapobiec zamknięciu poradni i zachować ciągłość pracy.

Zachowanie tej ciągłości i dalszego funkcjonowania poradni onkologicznej jest kluczowe przy realizacji polityki zdrowotnej prowadzonej przez miasto. Jej celem jest zapewnienie jak najszerszego spektrum świadczeń medycznych dostępnych dla sopocian.

Poradnia onkologiczna w Centrum SOPMED już od bez mała 20 lat na najwyższym poziomie i z wieloma sukcesami wspiera mieszkańców naszego miasta. Wspólnie z prezes Elżbietą Cieciuch udało się znaleźć rozwiązanie, a co za tym idzie zapobiec zamknięciu poradni.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...