Zgłoś i zrealizuj swoją lokalną inicjatywę. Nabór wniosków do Sopockiego Funduszu Sąsiedzkiego

Fot. materiały SDS

Sopocki Fundusz Sąsiedzki 2022 to szybki i prosty sposób na zdobycie finansowania do 1000 zł na realizację inicjatywy mieszkańców. Może to być np. zadbanie o wspólną przestrzeń zieloną, zorganizowanie integracyjnego spotkania, wystawy, rozwijania hobby łączącego sąsiadów, lub rozwiązanie wspólnego problemu. W tym roku w puli jest aż 16 tys. zł.

Sopocki Fundusz Sąsiedzki krok po kroku

1. Najważniejszy jest pomysł i znalezienie ludzi, którzy zaangażują się w projekt. Pomyślcie – jaką zmianę chcecie osiągnąć poprzez Wasze działania i jaki będzie miała wpływ na najbliższe otoczenie/społeczność/mieszkańców. W grupie składającej wniosek muszą być co najmniej trzy osoby.

2.  Zapoznajcie się z regulaminem, wypełnijcie wniosek (dostępne na www.scop.sopot.pl) i przynieście do wybranego Domu Sąsiedzkiego. Jeśli będziecie mieć pytania – śmiało piszcie/dzwońcie do Koordynatorki Sopockich Domów Sąsiedzkich: sopockie.domy.sasiedzkie@sopot.pl/tel. 699 857 138.

3. Komisja ma 10 dni roboczych na rozpatrzenie wniosku.

4. Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę – podpisujecie porozumienie, otrzymujecie dofinansowanie i możecie zacząć działać.

Wnioski przyjmowane są stale – od 21 marca 2022 r. do wyczerpania środków, czyli kto pierwszy ten lepszy. 16 000 zł to pełna pula, czyli czekamy na co najmniej 16 inicjatyw.
Więcej informacji: Fb/sopockiedomysasiedzkie lub strona Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Inicjatywy mogą być realizowane do 15 grudnia. Operatorem środków jest Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji. „Sopocki Fundusz Sąsiedzki”, czyli budżet partycypacyjny na lokalne inicjatywy społeczne utworzony w ramach zadania „Sopockie Domy Sąsiedzkie”, finansowany ze środków Gminy Miasta Sopotu.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...