Aktualności

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych Komu przysługuje? O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.  

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika Komu przysługuje? O dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

Sopot solidarny z Ukrainą

Sopot wraz z Gdańską Fundacją Dobroczynności organizuje zbiórkę darów dla protestujących opozycjonistów. Potrzeby są wielkie szczególnie w obliczu zimowej aury.

Piękno prawdziwe - wystawa fotograficznych portretów mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

Wystawa fotografii, którą jeszcze co najmniej do końca tygodnia można oglądać na I piętrze Urzędu Miasta w Sopocie, składa się z 10 portretów mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Portretowane kobiety, które mają od 78 do 101 lat, zgłaszały się same. Wystawa opisuje kobiece piękno, ale dotyka także ważnych społecznie kwestii przemijania i cielesności.

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych

Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych Z dniem 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Dla mieszkańców Gdyni i Sopotu właściwym jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni przy ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...