Miejskie wsparcie na najmłodszych sopocian

mała dziewczynka układa kolorowe klocki
Fot. Pixabay

Od 2012 roku Gmina Miasta Sopotu udziela dotacji celowej, która częściowo pokrywa koszty pobytu dziecka w żłobku niepublicznym i klubie dziecięcym. Jest to pomniejszenie opłaty stałej za pobyt dziecka w placówce, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XIII/220/2020 z 30 stycznia 2020 r. dotacja celowa przeznaczona jest na każde dziecko mieszkające w Sopocie, zapisane do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego, do ukończenia roku szkolnego, w którym maluch ukończy 3. rok życia. W wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych oświadczeniem rodziców, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4 rok życia.  

Wysokość dotacji celowej, udzielanej przez Gminę Miasta Sopotu, wynosi:

  • dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki 350 zł miesięcznie na każde dziecko mieszkające w Sopocie, objęte opieką
  • dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce 200 zł miesięcznie na każde dziecko mieszkające w Sopocie, objęte opieką.

Żłobki i kluby dziecięce w Sopocie:

  • Żłobek Puchatek, ul. Armii Krajowej 58 – żłobek gminny (strona internetowa żłobka)
  • Ekoludki, Żłobek Niepubliczny, ul. Skarpowa 2
  • Gniazdo, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
  • Misiaki. Agnieszka Brylska, ul. Kujawska 28
  • Klub Dziecięcy „Sopocka Szkoła Montessori”, ul. Tatrzańska 19

 

Zobacz również załączniki pod tekstem. Te informacje znaleźć można także w Biuletynie Informacji Publicznej Sopot

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Sopotu.
Czytaj dalej...